Start Point

Naslovnica
CIVILNODRUSTVO.HR – Udruga PET PLUS započinje provedbu EU projekta resocijalizacije bivših zatvorenika s pomoću modela ‘kuće na pola puta’

CIVILNODRUSTVO.HR – Udruga PET PLUS započinje provedbu EU projekta resocijalizacije bivših zatvorenika s pomoću modela ‘kuće na pola puta’

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a odobren je na pozivu za dodjelom bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.

Prema procjeni Uprave za zatvorski sustav, u zatvorskom sustavu godišnje je oko 100 zatvorenika s potrebom za intenzivnom pomoći i podrškom u postpenalnom prihvatu, rješavanje problema smještaja i organizacije života.

U predmetima uvjetnog otpusta zaprimljenih tijekom 2015. godine izrečeno je 354 posebnih obveza od čega se 85 % posebnih obveza odnosi na redovito javljanje nadležnom tijelu za probaciju, centru za socijalnu skrb, sudu ili policijskoj upravi, dok se 13 % posebnih obveza odnosi na nastavak liječenja od ovisnosti. Ovi podaci ukazuju na veliku potrebu za pomoći u rješavanju ovih problema na nacionalnoj razini.

Kao jedno od rješenja, Udruge PET PLUS, Institut Pula i Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih provest će projekt simbolična naziva Start point.

Projekt se bazira na organiziranju kuće na pola puta, po uzoru na engleske primjere, a sukladno našem zakonodavnom okviru. U kući će se uz smještaj za desetak bivših kažnjenika pružiti cjelokupan program stabiliziranja, psihosocijalne podrške i pomoći radom sa stručnjacima, omogućit će im se dodatno obrazovanje i edukacije na raznim radionicama.
Korisnici projekta u svakom momentu će imati sve informacije o svojim pravima na slobodi, a jedan oblik mentorstva pružit će im se pri pri traženju zaposlenja.

Rješenja koja iznjedri ovaj projekt mogu poslužiti kao primjer dobre prakse u budućnosti.

https://www.civilnodrustvo.hr/udruga-pet-plus-zapocinje-provedbu-eu-projekta-resocijalizacije-bivsih-zatvorenika-modelom-kuce-na-pola-puta/?fbclid=IwAR03S1r9iZEpB11QObA8MLJVSCgDhxD9O1JR9IzUYdjtEJ21UUL7Hlw34X4

 

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.