Start Point

Naslovnica
Predstavljen je EU projekt resocijalizacije počinitelja kaznenih djela pomoću modela “Kuće na pola puta”

Predstavljen je EU projekt resocijalizacije počinitelja kaznenih djela pomoću modela “Kuće na pola puta”

 

Početnom konferencijom u hotelu Panorama Zagreb, 5. studenoga 2019. točno u podne Udruga PET PLUS, Udruga Institut i Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih predstavili su EU projekt START POINT .

Konferenciji su prisustvovali i predsjednica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Helena Beus te Goran Brkić, načelnik Sektora za probaciju koji su istaknuli važnost međusektorske suradnje, ali i djelovanje organizacija civilnog društva na područjima koja iziskuju dodatno pružanje usluga, a državne službe ih nisu u mogućnosti pružiti.

Projekt START POINT sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske,  a odobren je na pozivu za dodjelom bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.

START POINT ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu  provedbom ciljanog programa razvijenog za njih te mentorstvom i mogućnošću smještaja u “Kući na pola puta”.

Udruge PET PLUS i Institut Pula osnažiti će svoje kapacitete kroz edukaciju u tri novo razvijena programa od strane vanjskih stručnjaka pod mentorstvom partnera Callidus –ustanove za obrazovanje odraslih.

Programi će obuhvatiti neophodne vještine potrebne za komunikaciju i rad sa počiniteljima kaznenih djela te program mentorstva za rad s bivšim osuđenicima. Nakon edukacije Udruga PET PLUS i Institut Pula provodit će psihosocijalno osnaživanje osuđenika kroz grupe pomoći. Tijekom tog procesa motivirati će se korisnike koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći da radom na sebi i rješavanjem situacija oko sebe samostalno donose odluke i sami stvaraju prilike za nove početke.

Prema procjeni Uprave za zatvorski sustav, u zatvorskom sustavu godišnje je oko 100 zatvorenika s potrebom za intenzivnom pomoći i podrškom u postpenalnom prihvatu, rješavanje problema smještaja i organizacije života.

U predmetima uvjetnog otpusta zaprimljenih tijekom 2015. godine izrečeno je 354 posebnih obveza od čega se 85 % posebnih obveza odnosi na redovito javljanje nadležnom tijelu za probaciju, centru za socijalnu skrb, sudu ili policijskoj upravi, dok se 13 % posebnih obveza odnosi na nastavak liječenja od ovisnosti. Ovi podaci ukazuju na veliku potrebu za pomoći u rješavanju ovih problema na nacionalnoj razini.

Kao jedno od rješenja, Udruge PET PLUS, Institut Pula i Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih provest će projekt simbolična naziva START POINT

Projekt se bazira na organiziranju „kuće na pola puta“ u kojoj će biti pružen smještaj za minimalno 7 osuđenika, dok će za njih minimalno 15 biti ponuđen program stabiliziranja, psihosocijalnog osnaživanja radom sa stručnjacima, mogućnošću dodatnog obrazovanja i edukacije na raznim radionicama, informiranjem o njihovim pravima i mogućnostima i vidom mentorstva kao pomoći u svrhu traženja zaposlenja.

Sudjelovanjem u posebno za njih osmišljenom programu, bivšim počiniteljima kaznenih djela poboljšat će se  socijalna uključenost, razviti će im se samopouzdanje, osnažiti radne i intelektualne vještine,  sve s konačnim rezultatom učinkovite resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Rješenja koja iznjedri ovaj projekt mogu poslužiti kao primjer dobre prakse u budućnosti.

 

 

 

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.