Start Point

Naslovnica
Ojačali smo naše psihosocijalne vještine za rad s počiniteljima kaznenih djela

Ojačali smo naše psihosocijalne vještine za rad s počiniteljima kaznenih djela

Završili smo edukaciju za zaposlenike organizacija civilnog društva čije je djelovanje posvećeno radu s marginaliziranim skupinama.

Edukacija je osobito važna djelatnicima Udruge PET PLUS, koji kroz EU projekt START POINT otvaraju „kuću na pola puta“. Instituciju koja će pomoći resocijalizirati i lakše reintegrirati počinitelje kaznenih djela nakon odsluženja zatvorske kazne u društvenu zajednicu.

 

U sklopu projekta START POINT, od 20.01. do 31.01. u prostorijama Callidusa održana je edukacija osnaživanja zaposlenika u svrhu jačanja kapaciteta socijalnih vještina i što kvalitetnijeg upravljanja „kućom na pola puta“. Na edukaciji je sudjelovalo 10 osoba, članova triju organizacija civilnoga društva. Udruga PET PLUS nositelj je projekta START POINT koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Edukacija je izvršena u 80 nastavnih sati kroz 10 radnih dana, a cilj edukacije bio je obuhvatiti neophodne vještine potrebne za komunikaciju i rad sa počiniteljima kaznenih djela. Njima će se kroz edukacije, dodatnu izobrazbu i sudjelovanje na radionicama nastojati povećati socijalna uključenost, podići samopouzdanje, osnažiti radne i intelektualne vještine, a sve s ciljem učinkovite resocijalizacije i reintegracije u društvenu zajednicu.

Projekt svojim multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanja prepoznate teškoće počinitelja kaznenih djela nakon odslužene kazne, kojima prijeti veliki rizik od socijalne isključenosti. Zbog nedostatka podrške i neosiguranog smještaja nakon izdržavanja kazne, često recidiviraju. Projekt se bazira na organiziranju “kuće na pola puta”, koja će pružiti smještaj za minimalno 7 bivših kažnjenika te nudi kompletan program stabiliziranja, psihosocijalnog osnaživanja kroz rad sa stručnjacima, mogućnost dodatnog obrazovanja i edukacije na raznim radionicama, informiranjem o njihovim pravima i mogućnostima te vidom mentorstva kao pomoći u svrhu traženja zaposlenja.

Edukacijama pomažemo pozitivne promjene u društvu

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.