Start Point

Naslovnica
Započeli su programi prekvalifikacije za korisnike projekta START POINT!

Započeli su programi prekvalifikacije za korisnike projekta START POINT!

U sklopu EU projekta START POINT educiramo dva korisnika, omogućujemo im bolju poziciju na tržištu rada i lakšu reintegraciju u društvo.

Korisnici su izabrali programe sukladno vlastitim interesima i potražnji na tržištu rada,

tako ćemo uskoro imati ECDL operatera i montera-servisera plinskih bojlera. 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA ZA MONTERA-SERVISERA: 

 • Samostalno montirati i servisirati plinske bojlera;
 • Prepoznati najčešće kvarove;
 • Pravilna uporaba i izbor odgovarajućih alata i instrumenata potrebnih na montažu i servisiranje;
 • Pravilno primijeniti sredstva zaštite na radu i zaštita od požara kod servisiranje plinskih bojlera.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA ECDL OPERATERA:

 • Koristiti računalo u svakodnevnom radu;
 • Kreirati dokumente u programu MS Word;
 • Raditi s radnim knjigama i izrađivati tablične proračune u MS Excelu te kreirati matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije proračunskih tablica;
 • Otkriti i otkloniti osnovne opasnosti pri radu na računalu;
 • Kreirati, upotrijebiti i organizirati različite mape i datoteke na osobnom računalu;
 • Koristiti osnovne usluge Interneta i komunicirati putem e- maila:
 • Polaznici se ujedno pripremaju i za polaganje ECDL ispita, razina ECDL START diplome*.
  * Europska računalna diploma (ECDL – European Computer Driving Licence) je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti koja jamči vlasniku poznavanje rada na računalu prema ECDL normi. Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom ICDL (Internacional Computer Driving Licence).

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.