Start Point

Naslovnica
O projektu

O projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: Udruga Institut Pula i Callidus-ustanova za obrazovanje odraslih

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Andreja Radinger, 098 4588 385

Početak i kraj projekta: 01.09.2019.-01.03.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 1.171.015,66kn, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 995.363,31 kn te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 175.652,35 kn.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

 

Opći cilj projekta:

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu  provedbom ciljanog programa razvijenog za njih te mentorstvom i mogućnošću smještaja u “Kući na pola puta”.

Posebni ciljevi projekta:

  1. Jačanje kompetencija OCD-a za podršku resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.
  2. Postpenalni prihvat i osnaživanje počinitelja kaznenih djela za resocijalizaciju i reintegraciju u društvenu zajednicu.

 

Opis programa:

Prema procjeni Uprave za zatvorski sustav, u zatvorskom sustavu godišnje je oko 100 zatvorenika s potrebom za intenzivnom pomoći i podrškom u postpenalnom prihvatu (rješavanje problema smještaja i organizacije života). U predmetima uvjetnog otpusta zaprimljenih tijekom 2015. g, izrečeno je 354 posebnih obveza prema čl. 62. Kaznenog zakona NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, od čega se većina (85%) odnosi na redovito javljanje nadležnom tijelu za probaciju, centru za socijalnu skrb, sudu ili policijskoj upravi, dok se 13 % posebnih obveza odnosi na nastavak liječenja od ovisnosti. Ovi podatci ukazali su na veliku potrebu rješavanja problematike na nacionalnoj razini.

Projekt START POINT svojim multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanja prepoznate teškoće ciljnih skupina, a kojima direktno prijeti socijalna isključenost zbog toga što se nemaju gdje vratiti te često recidiviraju. Okosnica projekta je pružiti im sigurno mjesto otvorenog tipa iz kojeg će se lakše uključiti u društvenu zajednicu. Udruge PET PLUS i Institut Pula osnažiti će svoje kapacitete kroz edukaciju u tri novo razvijena programa. Programe će razviti vanjski stručnjaci pod mentorstvom partnera ustanove Callidus. Programi će obuhvatiti neophodne vještine potrebne za komunikaciju i rad sa počiniteljima kaznenih djela te program mentorstva za rad s bivšim kažnjenicima. Nakon edukacije Udruga PET PLUS i Institut Pula provodit će psihosocijalno osnaživanje počinitelja kaznenih djela kroz grupe. Tijekom tog procesa motivirati će se korisnike koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći, podrškom i rješenjima za osnovne potrebe da radom na sebi i rješavanjem situacija oko sebe samostalno donose odluke i sami stvaraju prilike za nove početke. Projekt se bazira na organiziranju “kuće na pola puta”, u kući će biti pružen smještaj za minimalno 7 bivših kažnjenika te  ponuđen kompletan program stabiliziranja, psihosocijalnog osnaživanja radom sa stručnjacima, mogućnošću dodatnog obrazovanja i edukacije na raznim radionicama, informiranjem o njihovim pravima i mogućnostima i vidom mentorstva kao pomoći u svrhu traženja zaposlenja.

 

Aktivnosti:

  • Edukacija za jačanje OCD-a za rad s marginaliziranim skupinama
  • Program mentorstva za rad s bivšim kažnjenicima
  • Edukativna radionica za stjecanje osnovnih životnih vještina
  • Edukativna radionica upravljanja osobnim financijama
  • Edukativne radionice za informatičko opismenjivanje
  • Izobrazba za pojedina strukovna zanimanja prema afinitetima korisnika tijekom provedbe projekta
  • Grupe pomoći i samopomoći koje provodi psihijatar
  • Grupe pomoći i samopomoći koje provodi socijalni pedagog

 

Rezultati projekta:

 Kroz sudjelovanje u projektu START POINT minimalno 7 bivših kažnjenika biti će smješteno u „kući na pola puta“, dok će se za sveukupno 15 bivših kažnjenika koji će sudjelovati u projektu, kroz edukacije, dodatnu izobrazbu, sudjelovanje na radionicama u sklopu projekta, sudjelovanje u programu posebno za njih osmišljenom,  poboljšati socijalna uključenost, razviti će im se samopouzdanje, osnažiti radne i intelektualne vještine,  sve s konačnim rezultatom učinkovite resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.