Start Point

Naslovnica
Udruga Institut

Udruga Institut

Udruga Institut Pula je neprofitna i nevladina organizacija, koja je započela sa aktivnim radom 2005.godine, a usmjerena je na: razvoj i jačanje kapaciteta djece i mladih; smanjenje siromaštva; ostvarivanje društvene jednakosti i smanjenje socijalne isključenosti svih marginaliziranih skupina, te na destigmatizaciju i unaprjeđenje zdravlja bolesnih, ranjivih i rizičnih skupina na području Istarske županije i šire. Profesionalnim i iskustvenim pristupom radu nastoji osigurati da svatko, neovisno o svom iskustvu, okolnostima, podrijetlu te zdravstvenom i socioekonomskom statusu, može ostvariti puni potencijal u životu.

TOLERANCIJA, SENZIBILNOST, ETIČNOST, OTVORENOST, HUMANOST, FLEKSIBILNOST, ZNANJE I ISKUSTVO, KONTINUITET, POSEBNOST, ZAJEDNIŠTVO, POVJERENJE, NEOVISNOST I TRANSPARENTNOST vrijednosti su na kojima se temelji rad udruge Institut.

Od 2005.godine do danas udruga se pozicionirala na način da osluškuje potrebe društva i projektnim aktivnostima odgovara na aktualnosti i nedostatke kako u obrazovnom sustavu tako i općenito u zajednici u kojoj djeluje pa je svoj rad započela sa preventivnim programima u svim srednjim školama Istarske županije i šire. Tijekom 2006.godine odgovorili su na upit Ministarstva pravosuđa te osmislili program za grupe koje se provode sa osobama na izdržavanju kazne zatvora, a imaju izrečenu mjeru liječenja od ovisnosti. Udruga Institut konstruirala je stabilan program prihvata osoba nakon završenih tretmana rehabilitacije i /ili nakon izdržanih zatvorskih kazni. Projekt se provodio u zatvorima i kaznionicama u Puli, Glini, Remetincu, Turopolju, Šibeniku i Zadru.

Iste godine udruga Institut započinje s programom smanjenja šteta, odnosno programom zamjene igala na području cijele županije. 2013. godine otvoren je treći po redu drop-in centar u Puli, a 2016. godine i u Poreču. U tom razdoblju se pojavljuje i nova korisnička populacija, odnosno evidentira se veliki broj beskućnika i socijalno ugroženih starijih osoba koje dolaze po socijalne usluge u centre. 2017. godine udruga Institut provodi prvi organizirani rad sa beskućnika i stavlja veliki naglasak na terenski rad i skriveno beskućništvo. Bogato iskustvo u provedbi nacionalnih projekata osiguralo je udruzi Institut brojna partnerstva u provedbi EU projekata kako sa Hrvatskim tako i sa stranim partnerima.

Unutar gotovo 15 godina rada i postojanja udruga je uspostavila suradničke i partnerske odnose sa svim relevantnim dionicima na lokalnoj i državnoj razini; Gradom Pula – Odjel za društvene djelatnosti, Istarskom županijom – odjel za zdravstvenu i socijalnu skrb, Policijskom upravom PU ISTARSKA, Uredom za probaciju, Hrvatskim Crvenim križem te posebno s Crvenim križem Grada Pule.

Rad udruge Institut financirali su: Ured za suzbijanje zlouporabe droga RH – Vlada RH, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravosuđa, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, NZZRCD, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.